• Koło informatyczne w klasie 2

W ramach projektu „Kompetentna i kreatywna szkoła – projekt edukacyjno- rozwojowy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie” w naszej szkole odbywały się zajęcia koła informatycznego, w których uczestniczyli uczniowie klasy II. Projekt dotyczył zajęć informatycznych w pierwszym etapie kształcenia, pogłębiał wiedzę uczniów zdobytą na lekcjach. Celem programu było kreowanie właściwych postaw i prawidłowych nawyków w zakresie korzystania z komputera oraz uświadomienie dzieciom możliwych zagrożeń.

Komentowanie jest wyłączone.