Koła Muzyczne

KOŁO GRY NA INSTRUMENTACH

Koło gry na instrumentach skierowane jest do uczniów klas I – VIII naszej szkoły. Podczas zajęć uczestnicy mają okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami muzyki, zapisem nutowym oraz nazwami dźwięków. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach, a poziom dostosowany jest do wieku, umiejętności i preferencji muzycznych. Wychowankowie uczą się gry na pianinie i dzwonkach. Utwory wykonywane podczas zajęć pochodzą z repertuaru rozrywkowego oraz klasycznego.

KOŁO WOKALNE

Koło wokalne skupia uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu. Na zajęcia uczęszczają uczniowie od I klasy szkoły podstawowej. Ćwiczenia dają uczestnikom możliwość poznania tajników prawidłowej emisji głosu, ale nie tylko, uczą systematyczności, obowiązkowości, odpowiedzialności oraz umiejętności współpracy w grupie. Zajęcia przygotowują również uczniów do aktywności artystycznej, a także utwierdzają w poczuciu własnej wartości. Dzieci uczą się radzenia ze stresem związanym z występami publicznymi, tymi w szkole i poza nią. Biorą również udział w konkursach wokalnych, zdobywając ogromne doświadczenie.

RYTMIKA

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w różnych grupach wiekowych (od 3-latków do klasy IV). Na zajęciach wprowadzane są piosenki tematycznie, dostosowane do aktualnej pory roku wraz z zabawami ruchowymi. W każdej grupie realizowany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki tj.: dynamikę (głośność dźwięku), agogikę (tempo), artykulację (sposób wykonywania dźwięku). Wykorzystujemy na zajęciach instrumenty perkusyjne, rekwizyty oraz nagrania CD. Dzieci w trakcie zajęć ćwiczą pamięć słuchową, rozwijają wrażliwość muzyczną, a także uwagę oraz wyobraźnię. Zajęcia pozwalają rozwijać umiejętności  praktyczne: śpiewu, sprawności ruchowej oraz gry na instrumentach.

 Iwona Słoma

Komentowanie jest wyłączone.