Klub młodego matematyka

Podczas zajęć ,,Klubu młodego matematyka’’ uczniowie klasy III mogą poszerzać swoje zainteresowania matematyką,  utrwalać  wiadomości i umiejętności matematyczne, kształtować postawę twórczą, rozwijać pomysłowość w myśleniu i działaniu.
 

Komentowanie jest wyłączone.