• Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego z certyfikowanymi uprawnieniami do prowadzenia tego typu zajęć. Zajęcia przeznaczone są uczniom, którzy mają wady postawy ciała tj (skrzywienia kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej i poprzecznej,  zniekształcone kolana i stopy, deformację układu kostnego ramion), lub posiadają braki w zdolnościach motorycznych i koordynacyjnych. Zajęcia prowadzone są w grupach nie większych niż 5 osób. Tak nie duża grupa pozwala na dokładną obserwację i analizę efektów pracy uczniów. Do głównych zdań zadań należy:

  • Wyrównywanie wad postawy ciała
  • Podnoszenie sprawności fizycznej
  • Poprawa zdolności motorycznych i koordynacyjnych
  • Rozciąganie mięśni przykurczonych, napinanie rozluźnionych

Po osiągnięciu zamierzonych efektów uczniowie opuszczają zajęcia i są obserwowani przez rodziców oraz nauczyciela wychowania fizycznego czy rezultaty się utrzymują, czy nie trzeba przywrócić zajęć.

Komentowanie jest wyłączone.