• Bajkoterapia

Rok szkolny 2023/24

Bajki dla dzieci są ważnym literackim spotkaniem, podczas którego dzieci uczą się nowych słów, konstruowania zdań, ćwiczą pamięć oraz zachęca je do opowiadania własnych opowieści. Rozwijają empatię, uczą pozytywnego myślenia, wzmacniają poczucie wiary w siebie i własne możliwości, wskazują w jaki sposób znieść lęk i jak sobie z nim poradzić.
Zajęcia prowadzone są w oddziale przedszkolnym A przez mgr Justynę Zbrzeźniak.
 
 
 

Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu we wszystkich Oddziałach Przedszkolnych.

Bajkoterapia ma charakter kompensacyjny i pocieszający, przynosi uspokojenie i redukcję lęku. Zaspokaja potrzeby psychiczne dzieci, szczególnie potrzebę miłości i poczucia bezpieczeństwa. Magiczny sposób myślenia ułatwia dzieciom zrozumienie skutków zdarzeń i daje wsparcie, a szczęśliwe zakończenie zapewnia im radość i optymizm. Dzieci zaczynają wyjaśniać sobie świat, próbują oceniać postacie oraz zastanawiać się nad ich zachowaniem.

Czytanie dzieciom uczy je odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Uwrażliwia dzieci na los innych, uczy tolerancji i empatii.

Cele ogólne:
– wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,
– pobudzanie kreatywności i wyobraźni u dzieci,
– kształtowanie nawyku słuchania i opowiadania.

 

 

Komentowanie jest wyłączone.