Akademia Młodego Humanisty

Akademia Młodego Humanisty to koło naukowe, które powstało w odpowiedzi na zainteresowania uczniów klasy IV szkoły podstawowej. Zajęcia te mają na celu rozwinąć zainteresowania uczestników, jeszcze bardziej pogłębić ich wiedzę na tematy historyczne oraz polonistyczne, a przede wszystkim mają one jeszcze bardziej pobudzić ogromny potencjał naukowy uczniów. Czynnikiem motywującym do wprowadzenia zajęć jest niebywała chęć uczniów do przyswajania większej ilości informacji z historii oraz języka polskiego. Nauka będzie odbywać się głównie poprzez wykorzystywanie metody TIK oraz metody przekładu intersemiotycznego. 

Głównym celem Akademii Młodego Humanisty jest poznawanie różnego rodzaju ciekawostek historycznych, a także praca nad tekstami literackimi oraz ich adaptacjami i przekładami.  Praca z mapami historycznymi online, tworzenie projektów i plakatów o wyjątkowych bohaterach minionych lat spowoduje coraz to większą ciekawość w młodych umysłach, natomiast wspólne oglądanie adaptacji dzieł literackich oraz organizowanie paneli dyskusyjnych pomoże uczniom w budowaniu wrażliwości interpretacyjnej i poznawczej.

Angelika  Kowalewska

Komentowanie jest wyłączone.