Karta rowerowa zdobyta!

W ramach wychowania komunikacyjnego uczniowie klas IV-V przez cały rok szkolny uczyli się przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych oraz postępowania w razie wypadku. Nabywali również umiejętności jazdy rowerem.

W dniu 17.06.2021 r. po pozytywnym wyniku egzaminu teoretycznego uczniowie przystąpili do egzaminu praktycznego na kartę rowerową. Dzieci udowodniły, że potrafią zachować się w różnych sytuacjach drogowych, m. in. na skrzyżowaniu, przejściu dla pieszych, łuku, na drodze z przeszkodami.

Nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu umiejętności praktycznych czuwali nie tylko nauczyciel techniki oraz wychowawczyni, ale głównie zaproszeni funkcjonariusze policji z Sokółki. Wszystko odbyło się sprawnie – uczniowie zaliczyli egzamin wzorowo, dlatego na zakończenie roku szkolnego otrzymają swoje pierwsze ,,prawo jazdy”.

Życzymy wszystkim szerokiej drogi i wyobraźni na jezdni!

Komentowanie jest wyłączone.