• Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

Głównymi celami zajęć języka angielskiego w klasie VII są: rozwijanie kreatywności, umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, wyrównanie deficytów, usprawnienie komunikacji oraz poprawienie wyników z języka angielskiego. Podczas zdalnej edukacji opieramy się przede wszystkim na różnych internetowych portalach edukacyjnych.

Komentowanie jest wyłączone.