Szkolne Koło Wolontariatu

Koło Wolontariatu

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

Wolontariuszem jest osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Cechy wolontariusza:

– motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,

– umiejętność gospodarowania czasem,

– odwaga, empatia,

– odpowiedzialność, wrażliwość,

– kultura osobista.

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać osobom potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać inicjatywy charytatywne i kulturalne. Wolontariuszem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie może zostać każdy uczeń, który niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie, wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie, oraz działa w zespole i pomaga sobie nawzajem.

 1. Cele Szkolnego Koła Wolontariatu:

 • niesienie pomocy innym,

 • zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu,

 • współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi: stowarzyszeniami, fundacjami działającymi na rzecz osób potrzebujących,

 • działalność na rzecz społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego,

 • satysfakcja z bezinteresownej działalności na rzecz innych,

 • pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas,

 • integracja uczniów z różnych zespołów klasowych,

 • rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych,

 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,

 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 1. Działania Szkolnego Koła Wolontariatu obejmują:

a) teren szkoły:

 • zbiórka zniczy;

 • zbiórka nakrętek;

 • akcje tematyczne;

 • akcje charytatywne;

 • bieżące potrzeby szkoły.

b) teren poza szkołą:

 • zbiórki pieniężne oraz rzeczowe na rzecz osób potrzebujących z lokalnego środowiska;

 • akcje pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich, chorych itp.) i przy współpracy instytucji i organizacji.

 1. Planowana współpraca z:

 1. Sokólskim Funduszem Lokalnym

 2. Środowiskowym Domem Samopomocy

 3. Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Sokółce

 4. Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sokółce

 5. Schroniskiem dla Zwierząt w Sokółce

 6. Powiatowym Zarządem Dróg

 7. Caritas Polska

 8. Parafia Św. Rocha w Janowszczyźnie.


Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie

Rok szkolny 2017/2018

pobierz (pdf)


Komentowanie jest wyłączone.