Koło Młodego Odkrywcy

Koło Młodego odkrywcy w klasie I

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie

 
             Młodszy wiek szkolny to okres, w którym dzieci wszystkim się interesują, ciągle o coś pytają, drążą temat tak długo, aż uzyskają zadawalającą odpowiedź. Są ciekawe świata, eksperymentują, doświadczają, badają i na tej podstawie budują swoja wiedzę i umiejętności.
            KOŁO  MŁODYCH ODKRYWCÓW jest skierowany do uczniów klasy I, którzy interesują się tematyka przyrodniczą, geograficzną i ekologiczną.  Są to zajęcia, które powstały w odpowiedzi na potrzeby „młodych naukowców” zasypujących pytaniami nauczyciela, np. dlaczego?, jak to się dzieje?, skąd to się bierze.  Podczas zajęć dzieci uczą się nowych wiadomości poprzez dostrzeganie i rozwiązywanie problemów.  Utrwalają zasady współpracy i  współdziałania pracy w grupie poprzez skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, korzystania z różnych źródeł informacji. Rozwijają wrażliwość na piękno krajobrazów Polski i świata.
            W realizacji zajęć wykorzystane są : gry dydaktyczne, mapy, albumy,  własne pomoce, materiały potrzebne do prowadzenia doświadczeń, tablica interaktywna, podłoga interaktywna oraz prezentacje i gry multimedialne. Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo.


PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA MŁODEGO ODKRYWCY W KLASIE DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Koło Młodego Odkrywcy jest realizowane poprzez zajęcia o nazwie „Podróż dookoła świata”. Odbywają się  w każdą środę i trwają  45 min.

Program jest realizowany z małą grupą dzieci, dzięki temu nauczyciel skutecznie może zaobserwować z jaką dziedziną dzieci mają trudności, które rodzaje działalności są dla nich atrakcyjne i które umiejętności trzeba u nich doskonalić.

CEL

  • Pobudzenie ciekawości oraz aktywności poznawczej dzieci poprzez poznawanie kultur i bogactwa wybranych krajów świata.
  • Pobudzenie ciekawości oraz aktywności poznawczej dzieci poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.
  • Budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy, szkoły i rodziny.
  • Przestrzeganie zasad współdziałania w grupie.

METODY

  • podające (pogadanka, opis),
  • praktyczne (pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem)
  • aktywizujące (zabawa dydaktyczna z elementami eksperymentu, doświadczenia, burza mózgów),
  • waloryzujące (prezentacja folderów ilustrowanych i prezentacji komputerowych)

Komentowanie jest wyłączone.