Koło języka angielskiego kl. VIII

Koło języka angielskiego

klasy VIII

przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Ilość godzin tygodniowo: 1

Ogólna charakterystyka programu:

Tematyka programu obejmuje zagadnienia dotyczące między innymi: szkoły, ważniejszych świąt/dni, jedzenia, sportów oraz zagadnień pozwalających ćwiczenie funkcji językowych, np. udzielanie informacji, wskazówek, pisanie pocztówek, listów formalnych/nieformalnych, wiadomości, e-mail.

Koło dla klasy VIII powstało w celu opanowania przez uczniów podstaw komunikacyjnych języka, zaznajomienie się z systemem fonetycznym, poszerzenie wiedzy w zakresie sprawności kulturoznawczej oraz przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty i zmotywowanie do dalszej nauki języka angielskiego w kolejnych etapach edukacyjnych.

Metody nauczania:

  • Metoda TPR (metoda Reagowania Całym Ciałem)- wykorzystuje ruch w nauce języka. Zakłada, że uczniowie pokazują zrozumienie nauczyciela ruchem lub gestem, a nauczyciel wspomaga swoje polecenia językiem ciała.

  • Metoda Komunikacyjna– możliwość komunikowania się z nauczycielem w języku angielskim w realnych, zaistniałych na zajęciach sytuacjach.

  • Metoda audiolingwalna– bardzo często wykorzystywana w nauczaniu na poziomie początkowym. Przydatne okazuje się powtarzanie za wzorem chóralne i indywidualne, wielokrotne powtarzanie wyrażeń, zwrotów, słów i zdań oraz uczenie się na pamięć wierszyków, rymowanek i piosenek. Metoda rozwija zarówno sprawność słuchania i mówienia.

  • Gry i piosenki

  • Opowiadanie historyjek wprowadza atmosferę koncentracji i słuchania.

  • Drama odgrywanie lub improwizowanie scenek. Metoda działa na wyobraźnię, uczy współpracy z innymi, pracy w grupie i komunikacji.

Formy pracy

  • praca indywidualna,

  • praca w parach,

  • praca w grupach.

Komentowanie jest wyłączone.