Koło historyczne

Koło historyczne

Ilość godzin tygodniowo – 1.

Celem koła historycznego jest wyjście naprzeciw zainteresowań uczniów, sprawienie młodzieży przyjemności z odkrywania historii, zapoznanie się z przeszłością naszego kraju, rozbudzenie wśród uczniów postaw patriotycznych, szacunku do ojczyzny i tradycji.

Zajęcia odbywają się w formie pogadanek, dyskusji, burzy mózgów. Na większości spotkań wykorzystujemy technologie informacyjno-komunikacyjne.

Uczestnictwo w zajęciach pozwala nie tylko na poszerzenie i uzupełnienie wiedzy – to także sposób na efektywne spędzenie wolnego czasu.

Komentowanie jest wyłączone.