• Gry i zabawy

GRY I ZABAWY

Gry i zabawy to dodatkowe zajęcia odbywające się raz w tygodniu z dziećmi w zerówce. Lekcje mają sprawiać dzieciom radość, relaksować je i dawać szansę osiągnięcia sukcesów na miarę własnych możliwości.

Wprowadzają pogodny, radosny nastrój i znakomite samopoczucie. Stwarzają warunki do czynnego wypoczynku. Wzmagają ogólny rozwój i kształcą umiejętność zespołowego współdziałania.

Zabawy wszechstronnie rozwijają osobowość dziecka, jego procesy poznawcze, sferę emocjonalną i motywacyjną. Mają znaczący wpływ na budowanie poczucia własnej wartości, uczą prawidłowej komunikacji, uruchomiają zarówno emocje jak i procesy umysłowe. Jednocześnie kształtują i rozwijają dziecięcą psychikę, ćwiczą spostrzegawczość, wyrabiają orientację oraz uczą umiejętności współdziałania z innymi przygotowując dziecko do życia społecznego.

CELE GIER I ZABAW

 • Integracja klasy.
 • Uczenie współpracy i współdziałania w grupie.
 • Uwrażliwienie na innych ludzi oraz uczucia.
 • Zdyscyplinowanie całej grupy.
 • Wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności im samodyscypliny.
 • Budowanie poczucia własnej wartości.
 • Nauka efektywnej komunikacji.
 • Ćwiczenia zręczności, orientacji, refleksu.
 • Rozładowanie napięcia i stworzenie radosnej, przyjemnej dla dziecka atmosfery.
 • Rozwijanie aktywności społecznej.
 • Zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną.
 • Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu.
 • Wytwarzanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa .
 • Kształtowanie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej.
 • Umuzykalnianie dzieci.
 • Doskonalenie lepszej koncentracji.
 • Pobudzanie i rozwijanie wyobraźni.
 • Doskonalenie pamięci wzrokowej i słuchowej.

Komentowanie jest wyłączone.