OGŁOSZENIE

 

Wychowawcy klas I-VIII serdecznie zapraszają Rodziców do Szkoły bądź kontaktu indywidualnego w celu odebrania ocen ćwierćrocznych będących jednocześnie proponowanymi ocenami końcoworocznymi.

Janowszczyzna, 15 maja 2024 r.

Komentowanie jest wyłączone.