Wykorzystanie innowacyjnych pomocy w terapii logopedycznej

Integralną częścią terapii logopedycznej są ćwiczenia lewopółkulowe, które sprzyjają rozwojowi nie tylko mowy, ale także funkcji intelektualnych, czytania i pisania. Do przeprowadzenia wyżej wymienionych ćwiczeń zostały wykorzystane sprzęty zakupione w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”.

#LaboratoriaPrzyszłości

Komentowanie jest wyłączone.