Laboratoria przyszłości

Laboratoria przyszłości to inicjatywa edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ma za zadanie unowocześnić pracownie szkolne w celu rozwijania podczas nauki kompetencji przyszłości u uczniów. Nasza szkoła wzięła udział w tym projekcie. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem korzystają z zakupionych pomocy dydaktycznych. Pomagają one rozwijać zdolności manualne oraz techniczne, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Kształtują także umiejętność współpracy w zespole i dobrą organizację pracy.

Komentowanie jest wyłączone.