Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy IV wzięli udział w programie profilaktycznym, dotyczącym antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, który był realizowany w ramach zajęć wychowawczych od stycznia do kwietnia br. Celem projektu było przekazanie dzieciom wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych, poszerzanie wiedzy w zakresie szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych, kształtowanie w nich odpowiednich wzorców związanych z aktywnym i mądrym spędzaniem wolnego czasu. Podczas cyklu zajęć uczniowie mieli okazję poznać sposoby asertywnej odmowy, przeprowadzić wywiady z osobami niepalącymi, poznać skład trującego dymu tytoniowego oraz wykorzystując umiejętności matematyczne – przeliczyć koszty generowane na zakup wyrobów tytoniowych. Klasa IV pracowała z wykorzystaniem różnych metod aktywizujących, stymulujących do większej aktywności i kreatywności. Dzieci prowadziły ze sobą dyskusje, wymieniały się spostrzeżeniami i uwagami na poruszane tematy, odgrywały scenki z wykorzystaniem asertywnych sposobów odmowy, tworzyły własne komiksy. Podsumowaniem programu było stworzenie przez dzieci plakatów o tematyce antytytoniowej. Kształtowanie w dzieciach pożądanych nawyków w zakresie prowadzenia zdrowego stylu życia jest możliwe poprzez realizowanie w szkole różnych programów profilaktycznych.
 
UCZNIOWIE KLASY IV PALENIU PAPIEROSÓW MÓWIĄ STANOWCZE NIE!

Komentowanie jest wyłączone.