Próbny egzamin ósmoklasisty

Testy diagnostyczne (próbne egzaminy ósmoklasisty) w klasach ósmych zostaną przeprowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 17 marca 2021 r. (środa), godzina 9:00 – język polski [120 minut (180)]
  • 18 marca 2021 r. (czwartek), godzina 9:00 – matematyka [100 minut (150)]
  • 19 marca 2021 r. (piątek), godzina 9:00 – język angielski / język rosyjski [90 minut (135)]

Komentowanie jest wyłączone.