Struktura narodowościowa, etniczna i wyznaniowa („żywa” lekcja geografii, historii oraz j. polskiego)

Uczniowie Szkoły w Janowszczyźnie, za pomocą dramy podczas „żywej” lekcji geografii, historii oraz języka polskiego, scharakteryzowali mniejszości etniczne, wykorzystując przygotowane rekwizyty (stroje ludowe danej grupy, charakterystyczne elementy, nagrania pieśni oraz tańca).

Kto rozpozna przedstawione mniejszości?

(MSZ)

Komentowanie jest wyłączone.